MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - I diena


DIEVO ŽODIS

Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju (Mt 1, 16)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Visi krikščionys priklauso šventajam Juozapui, nes jam priklauso Jėzus ir Marija. Džiūgaukite, praktikuojantieji pamaldumą šventajam Juozapui, nes rojus jums arti – į jį vedančios kopėčios turi tik tris skersinius: Jėzus, Marija, Juozapas. Štai kaip tomis kopėčiomis kylama ir leidžiamasi: lipant jūsų prašymai sudedami į šv. Juozapo rankas, Juozapas juos perduoda Marijai, o Marija – Jėzui. Leidžiantis žemyn, Jėzus suteikiamas malones perduoda Marijai, Marija Juozapui. Jėzus nieko neatsako Marijai, nes yra jos sūnus. Marija kaip motina iš jo gauna viską, ko prašo, o Juozapas viską gali kaip teisusis, kaip sužadėtinis ir kaip tėvas.
Leonardas iš Port Maurice

MALDA

Atmink, tyrasis Mergelės Marijos Sužadėtini, meilusis mano Globėjau, šventasis Juozapai, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, ir aš skubu prie tavęs ir visiškai tau save pavedu. Meldžiu tave, kuris buvai laikomas Išganytojo tėvu, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išklausyk. Amen.

Komentarai