MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXII diena


DIEVO ŽODIS

Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: Jį vadins Nazariečiu. (Mt 2, 21-23)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Taigi Jėzus iš Betliejaus į Nazaretą grįžo per Egiptą. Kaip Izraelis išėjo „iš vergovės“, kad pradėtų Senąją Sandorą, taip Juozapas, Dievo apvaizdos paslapties saugotojas ir bendradarbis, tremtyje saugojo tą, kuris įkūnys Naująją Sandorą.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai, gyvenęs angelišką gyvenimą! Tu nustebęs matei, kaip dangaus Karalius paklūsta kiekvienam tavo žodžiui. Tavo džiaugsmas, kai jį galėjai parvesti iš Egipto, buvo aptemdytas Archelajo baimės. Bet angelas tave vėl nuramino, ir tu galėjai su Jėzumi ir Marija laimingai apsigyventi Nazarete. Dėl šios baimės ir šios ramybės išmelsk mums malonę, kad mūsų širdys nejaustų jokios baimės, kad mes išsaugotume sąžinės ramybę, laimingai gyventume su Jėzumi ir Marija ir galėtume mirti jų tarpe.

Komentarai