MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXVI diena


DIEVO ŽODIS

Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. (Lk 2, 46 - 47)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Šį atsakymą išgirdo Juozapas, apie kurį Marija ką tik buvo pasakiusi „tavo tėvas“. Iš tikrųjų visi kalbėjo ir manė, kad „Jėzus yra Juozapo sūnus“. Tačiau Jėzaus atsakymas šventykloje „menamo tėvo“ sąmonėje turėjo atnaujinti tai, ką jis buvo girdėjęs naktį prieš dvylika metų: „Juozapai... nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“. Jau tada jis suprato, kad yra Dievo paslapties saugotojas, o dvylikametis Jėzus aiškiai priminė tą paslaptį: „Turiu būti savo Tėvo reikaluose“.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šv. Juozapai, Jėzaus Kristaus maitintojau ir teisusis Švč. Mergelės Marijos sužadėtini, melski už mus ir visus šios dienos, šios nakties mirštančiuosius. Amen.

Komentarai