ŠV. JUOZAPAS DARBININKAS


Šv. Juozapo Darbininko laisvas minėjimas – tai pati naujausia liturginė šv. Juozapo kulto išraiška Visuotiniame kalendoriuje. Evangelijose Juozapas vadinamas dailide, pats Jėzus tituluojamas dailidės sūnumi.
Tačiau Juozapo Darbininko kultas labiau išplito XX a., kaip atsvara komunizmo ideologijos vykdomai darbininkų ateizacijai. 1945 m. Pijus XII katalikų darbininkų brolijas patikėjo šv. Juozapo globai, o 1955 m. gegužės 1 d. paskelbė Juozapo darbininko švente, taip siekdamas sukrikščioninti socialistų ir komunistų minimą tarptautinę darbo šventę. Šventės titulas buvo Šv. Juozapo Darbininko ir Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio Iškilmė.
Šventė kalbėjo apie darbo kilnumą ir jo krikščionišką vertę, remiantis Juozapo pavyzdžiu: „O Dieve, visko Kūrėjau, kuris davei žmogui darbo įsakymą, suteik iš savo Gerumo, kad palaiminto Juozapo pavyzdžio ir globos dėka, mes atliktume tuos darbus, kuriuos mums pavedei ir gautume amžinąjį užmokestį, kurį pažadėjai.“ (pradžios malda)
Po 1969 m. atliktos liturginės reformos, šiai šventei suteiktas pats mažiausias liturginis rangas – laisvas minėjimas. Tačiau šventė išsaugojo savo prasmę, Šv. Juozapo asmenyje pagerbti žmogaus pašaukimą darbui.

Komentarai