DAILIDĖ IŠ NAZARETO - Šv. Juozapo gyvenimo slėpiniai - II.

JUOZAPAS IŠRINKTASIS

Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime Kristaus dėka. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais Naujosios Sandoros. (2Kor 3, 4-6)

Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
kuris palaimino mus Kristuje
visokeriopa dvasine palaima danguje,
mus išsirinkdamas jame
prieš pasaulio sukūrimą. (Ef 1, 3-4)

Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino; kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. (Rom 8, 30)

Pažintį su Šventuoju Nazareto Darbininku pradėkime nuo pradžių pradžios.
Tikime ir išpažįstame, kad Dievas Trejybėje Vienas, savo visagale Apvaizda žinodamas Jo sukurtosios žmonijos nuopuolį, nusprendė ją atpirkti ir susigrąžinti pas save tapdamas vienu iš mūsų. Amžinasis Žodis, kuris turėjo tapti Kūnu ir gyventi tarp mūsų, iš anksto išsirinko sau Motiną, kuri suteiks Jam žmogišką prigimtį. Išsirinko taip pat ir Juozapą, kuris žmonių akyse bus laikomas Jo tėvu ir Globėju.
Kaip pastebi šventasis Pranciškus Salezas, XVII amžiaus Bažnyčios Mokytojas, kad jei karaliai savo sūnums parenka pačius geriausius mokytojus, tai kaip Karalių Karalius, neparinktų savo Mylimajam Sūnui, kuriuo visada gėrisi paties geriausio žemiškojo Globėjo ir tėvo ? Juozapas buvo numatytas ir pasirinktas dar prieš amžių aušrą. Ne tik numatytas ir pasirinktas, bet ir apdovanotas ypatingomis malonėmis. Tačiau tai kito mąstymo tema.

Kiek kartų teko išgirsti ar pačiam galvoti: esu nemylimas, niekam nereikalingas, niekam nevertas ? Tačiau tai yra netiesa. Tai šėtono melas. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo norėti, Jo pašaukti į gyvenimą ir besąlygiškai mylimi. Kiekvienas esame nepamainomas ir svarbus Išganymo plane. Prašykime Teisiojo Juozapo, kad jis padėtų mums tinkamai atsiliepti į Dievo pašaukimą.

Komentarai