MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - II diena


Kovo 2 d.

DIEVO ŽODIS

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. (Lk 1, 26-27)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Evangelistas ką tik buvo pasakęs, jog apreiškimas įvyko Marijai jau esant sužadėtai „su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų“. Tų „jungtuvių“ savitumas buvo paaiškintas netiesiogiai, kai Marija, išgirdusi, ką pasiuntinys pasakė apie sūnaus gimimą, paklausė: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“. Ji išgirdo atsakymą: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“. Marija, nors jau „sužadėta“ su vyru, liks mergelė, nes apreiškimo metu pradėtas kūdikis yra pradėtas Šventosios Dvasios veikimu.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Prisimink mus, šventasis Juozapai, ir savo malda užtark pas savo globotinį Sūnų. Padaryk, kad mums maloninga būtų ir Švenčiausioji Mergelė, tavo Sužadėtinė, Motina tojo, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per nesibaigiančius amžių amžius. Amen.

Komentarai