MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - V diena


DIEVO ŽODIS

Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. (Mt 1, 20)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Dieviškasis pasiuntinys įveda Juozapą į Marijos motinystės paslaptį. Ta, kuri pagal įstatymą yra jo „žmona“, pasilikdama mergelė taps motina Šventosios Dvasios galia. Ir kai Marijos įsčiose išnešiotas sūnus ateis į pasaulį, jis turės būti pavadintas Jėzumi. Tai izraelitams žinomas vardas, dažnai duodamas sūnums. Tačiau šiuo atveju tai bus Sūnus, kuris – pagal Dievo pažadą – visiškai išreikš šio vardo prasmę: Jėzus – Yehošsua’, reiškia: Dievas išgelbsti.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šventasis Juozapai, noriu save tau paaukoti. Maloningai priimk mano atsidavimą! Dovanoju tau visą save, nuo šiol būk mano tėvu, mano gynėju, mano vadovu išganymo kelyje. Išmelsk man tobulą širdies tyrumą ir palinkimą į vidinį maldos gyvenimą. Duok, kad tavo pavyzdžiu visi mano veiksmai būtų skirti didesnei Dievo garbei, kad aš visuomet likčiau vienybėje su dieviškąja Jėzaus Širdimi, su Nekaltąja Marijos Širdimi ir su tavimi, šventasis Juozapai! Galiausiai prašau, kad ir man tektų patirti tą ramybę ir džiaugsmą, kurią tu jautei palaimingai mirdamas. Amen.

Komentarai