MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - VI diena


DIEVO ŽODIS

Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių
(Mt 1, 21)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Pasiuntinys kreipėsi į Juozapą kaip į „Marijos vyrą“, į tą, kuris, laikui atėjus, turės duoti vardą Sūnui, gimsiančiam iš jo sužadėtinės, Mergelės iš Nazareto. Taigi kreipiasi į Juozapą, pavesdamas jam Marijos Sūnaus žemiškojo tėvo pareigas.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Viskas Jėzui, viskas per Mariją, viskas pagal tavo pavyzdį, patriarche Juozapai! Tebūna tai mano šūkis gyvenime ir mirties valandą. Amen.

Komentarai