MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - VII diena


DIEVO ŽODIS

Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. (Mt 1, 24)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Jis parsivedė ją su jos motinystės paslaptimi, parsivedė su Sūnumi, kuris ateis į pasaulį Šventosios Dvasios veikimu: taip įrodė savo valios nusiteikimą, kaip ir Marija, paklusdamas tam, ko Dievas reikalavo per savo pasiuntinį.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Garbingasis šventasis Juozapai! Tu esi amžinoje tėvynėje, ramybės uoste, o mes, tavo globotiniai, dar tebevargstame tremtyje. Kadaise išgelbėjęs Vaikelį iš Erodo rankų, gelbėk dabar ir mus. Gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten, kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija. Amen

Komentarai