MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - VIII diena


DIEVO ŽODIS

Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.
(Mt 1, 25)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Tu sakai, kad Marija neišliko mergele; o aš tau teigiu, kad Juozapas buvo mergeliškas per Mariją, kad iš mergeliškos santuokos, gimtų mergeliškas sūnus. Nes jei kaltinimas svetimavimu neskiriamas šiam šventam vyrui, ir jei nerašoma, kad jis turėjęs kitą žmoną, ir jei jis buvo daugiau gynėjas, nei Marijos vyras, kurią jis buvo vedęs, belieka tik teigti, kad tas, kuris nusipelnė būti vadinamas Viešpaties tėvu, išliko mergeliškas su ja
Šv. Jeronimas

MALDA

Tūkstančiai nuliūdusių sielų patyrė, kiek tavo užtarimas teikia pagalbos ir džiaugsmo. Ir mes šaukiamės tavęs, skaistusis Marijos Sužadėtini. Ta švelnia meile, kuria čia, žemėje, buvai apsupęs Jėzų ir Mariją, guosk dabar ir mus vargstančius, padėk mūsų reikaluose. Vienas tavo žodis palenks Išganytoją į mus maloningai pažvelgti ir palaiminti. Amen.

Komentarai