MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - X diena


DIEVO ŽODIS

Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, 7 suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Lk 2, 6-7)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kaip saugotojas paslapties, „nuo amžių paslėptos Dieve“ ir „laikų pilnatvei atėjus“ pradėjusios jo akyse realizuotis, Juozapas kartu su Marija Betliejaus naktį yra Dievo Sūnaus atėjimo į šį pasaulį privilegijuotas liudininkas. Lukas rašo taip: „Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje“. Juozapas buvo liudininkas žmogaus gimimo žeminančiomis aplinkybėmis, to pirmojo pranešimo apie „apiplėšimą“, kurį Kristus laisvai prisiėmė dėl nuodėmių atleidimo. Jis buvo ir pagarbinimo liudininkas“, kai piemenys, angelui pranešus tą didžią džiugią naujieną, atskubėjo į vietą, kur gimė Jėzus; vėliau ir liudininkas pagarbos, kurią Jėzui pareiškė iš Rytų atvykę Išminčiai.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai, laimingasis Patriarche! Tu buvai išrinktas įsikūnijusio Žodžio Globėju. Tavo liūdesys matant, kokiame skurde gimė Kūdikėlis Jėzus, greitai virto dangišku džiaugsmu, kai išgirdai angelų giesmę ir išvydai tos šlovingos nakties didybę. Dėl šio liūdnumo ir šio džiaugsmo išmelsk mums malonę, kad ir mes po mūsų žemiškos kelionės išgirstume angelų giedojimą ir galėtume regėti dangaus šlovę. Amen.

Komentarai