MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XX diena


DIEVO ŽODIS

Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų. (Mt 2, 15)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Įsikūnijus Senojo Testamento „pažadai“ ir „simboliai“ tapo „tikrove“: vietos, asmenys, įvykiai ir ritualai rutuliojasi pagal tikslius dieviškus nurodymus, angelo perduotus Dievo balsui nepaprastai jautriems kūriniams. Marija yra nuolanki Dievo tarnaitė, nuo amžių parengta Dievo Motinos pareigoms; Juozapą Dievas išsirinko, kad būtų „Viešpaties gimimo globėjas“, kuriam pavesta „tvarkingai“ įvesti Dievo Sūnų į pasaulį, pagerbiant ir Dievo nurodymus, ir žmonių įstatymus. Jam buvo patikėtas saugoti visas vadinamasis „privatus“ arba „slaptas“ Jėzaus gyvenimas.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai, rūpestingas įsikūnijusio Dievo Sūnaus gynėjau! Kiek daug rūpesčių tau kainavo Aukščiausiojo Sūnaus sergėjimas ir išlaikymas, ypač kai teko bėgti į Egiptą! Bet kokia didelė buvo ir tavo laimė gyventi šalia paties Dievo ir regėti griūvant egiptiečių stabus! Dėl šių rūpesčių ir šios laimės išmelsk ir mums malonę, kad vengtume visų progų nusidėti, kad vytume šalin piktąjį priešą ir iš mūsų širdies pašalintume visus stabus – visokį prisirišimą prie žemiškų dalykų. Mes norime pasišvęsti Jėzaus ir Marijos tarnybai, gyventi vien jų garbei ir jų globoje palaimingai numirti.

Komentarai