MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXI diena
DIEVO ŽODIS

Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. (Mt 2, 19-20)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Juozapo ir Jėzaus gyvenimo vienybė skatina dar patyrinėti įsikūnijimo paslapties aspektą – Kristaus žmogiškumą, kaip veiksmingą priemonę pašventinti žmones: „Dėl Kristaus dieviškumo žmogiški Kristaus veiksmai buvo išganingi ir suteikė mums malonę ne tik dėl nuopelno, bet ir dėl tikro poveikio“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šventasis Juozapai, tavo galioje visi mūsų vargai ir reikalai. Tu gali padaryti tai, kas atrodo neįmanoma. Juk mes esame tavo vaikai! Pažvelk su tėviška meile į visus mūsų poreikius. Amen

Komentarai