MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXIII diena


DIEVO ŽODIS

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų.[i9] 42 Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. (Lk 2, 41-42)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Po apreiškimo Juozapas kartu su Marija tam tikra prasme atsidūrė pačioje gelmėje paslapties, nuo amžių paslėptos Dieve, kuri tapo kūnu: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“. Jis gyveno tarp žmonių, o jo buveinė – Šventoji Nazareto šeima, viena iš daugelio to Galilėjos miestelio šeimų, viena iš daugelio Izraelio šeimų. Ten Jėzus „augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo“. Evangelijos keliais žodžiais nusako ilgą „slapto“ gyvenimo laikotarpį, kai Jėzus ruošėsi savo misijai. Tik vienas momentas yra iškeltas iš „slaptumo“ ir aprašytas Luko evangelijoje: Velykos Jeruzalėje, kai Jėzui buvo dvylika metų.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šv. Juozapai, visiškai pasitikėdamas kreipiuosi į tave šiuo svarbiu savo reikalu. Tu ypatingai globoji krikščioniškąsias šeimas, todėl sudedu savo prašymą į tavo rankas, kad tu jį nuneštum mūsų Viešpačiui ir Išganytojui ir paremtum jį savo galingu užtarimu. Jėzus, kuriuo tu kitados taip meiliai rūpinaisi žemėje, tikrai išpildys kiekvieną tavo pageidavimą. Esu tikras, kad tau, mielasis šv. Juozapai, tarpininkaujant, mano prašymas bus išklausytas, jei tai bus didesnei Dievo garbei ir mano tikrajai laimei. Amen.


Komentarai