MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXIV diena


DIEVO ŽODIS

Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. (Lk 2, 43)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Jėzus dalyvavo toje šventėje kaip jaunas maldininkas kartu su Marija ir Juozapu. Ir štai: iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo“ . Kitą dieną jie pradėjo ieškoti jo „tarp giminių bei pažįstamų“. Po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais“. Marija paklausė: „Vaikeli, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. Jėzus atsakė taip, kad jie abu „nesuprato jo žodžių“. Jis pasakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Meilusis šv. Juozapai, galingasis Bažnyčios saugotojau, pažvelk į didelį Kristaus sužadėtinės, mūsų persekiojamos Bažnyčios, suspaudimą ir didžiulį daugybės sielų vargą. Ateik joms į pagalbą su Jėzumi ir Marija, su šventaisiais angelais ir visais šventaisiais, uždek tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios liepsna, kad jie atvirai išpažintų ir aukotųsi Dievo garbei. Amen.

Komentarai