MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXIX diena


DIEVO ŽODIS

Bet jie nesuprato jo žodžių. (Lk 2, 50)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kadangi „tėviška“ Juozapo meilė negalėjo nedaryti įtakos „sūniškai“ Jėzaus meilei, ir atvirkščiai, „sūniška“ Jėzaus meilė negalėjo neveikti „tėviškos“ Juozapo meilės, kaip įsiskverbti į to nepaprasčiausio santykio gelmę? Todėl labiausiai dieviškosios meilės impulsams jautrios sielos Juozapą laiko nuostabiu vidinio gyvenimo pavyzdžiu.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šventasis Juozapai, tavo galia pas Dievą didelė – prašau tave, užtark mane pas savo dieviškąjį Globotinį! Būk pas jį ir mano globėju. Jis niekad neatmes tavo maldos, jei už mane paprašysi. Aš tvirtai pasitikiu, kad man padėsi mano didžiame varge. Nuolankiai ir karštai maldauju, gerasis tėve Juozapai, pažvelk į mane ir išklausyk mano širdies raudą! Padėk man ir palaimink mane. Amen.

Komentarai