MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXVII diena


DIEVO ŽODIS

Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. (Lk 2, 48)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Dailidės darbą Nazareto namelyje gaubia tyla, kuri lydi visa, kas susiję su Juozapo asmeniu. Tačiau tai tyla, kuri ypatingu būdu atskleidžia to žmogaus vidų. Evangelijose kalbama tik apie tai, ką Juozapas „darė“; vis dėlto jo tylos apgobtuose „veiksmuose“ galima atskleisti gilios kontempliacijos dvasią. Juozapas kasdien susidurdavo su „nuo amžių uždengta“ paslaptimi, kuri „apsigyveno“ po jo stogu. Todėl, pavyzdžiui, ir Jėzaus Teresė, didžioji kontempliatyvinio Karmelio reformatorė, pradėjo šventojo Juozapo kulto Vakarų krikščionybėje atnaujinimą.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai, šventumo pavyzdy! Be savo kaltės tu pametei vaikelį Jėzų ir tris dienas susirūpinęs jo ieškojai, kol pagaliau su džiaugsmu jį radai šventykloje tarp Rašto aiškintojų. Dėl šio rūpesčio ir šio džiaugsmo prašome tave iš visos širdies: paimk mus savo globon, kad niekada dėl sunkios nuodėmės neprarastume Jėzaus! O jei tokia nelaimė atsitiktų, tuomet padėk mums jo be perstojo ieškoti, kol vėl jį laimingai rasime, ypač mūsų mirties valandą. Tada galėsime jį danguje regėti ir amžinai šlovinti jo dievišką gailestingumą. Amen.

Komentarai