MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XXVIII diena


DIEVO ŽODIS

O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“  (Lk 2, 49)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Totalinę Juozapo auką, viso gyvenimo paaukojimą į jo namus įžengusio Mesijo reikalams, atitinka „jo neįžvelgiamas vidinis gyvenimas, kuriame jis išgirsdavo ypatingiausius įsakymus ir paskatas; iš kurio kilojo logika ir jėga, būdinga paprastoms ir skaidrioms sieloms, didieji sprendimai, prireikus dieviškiesiems planams skubiai atiduoti savo laisvę, teisėtą žmogišką pašaukimą, santuokinę laimę, prisiimant šeimos padėtį, atsakomybę ir naštą, bet dėl neprilygstamos skaisčios meilės atsisakant natūralios santuokinės, šeimą kuriančios ir ją remiančios meilės“. Tas paklusnumas Dievui, ryžtingas atsidavimas jam tarnauti, yra ne kas kita, kaip pamaldumas, viena iš religijos dorybės išraiškų.
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Gerasis Juozapai, dar niekas nėra veltui tavęs šaukęsis! Tavo rankos visada atvertos tiems, kurie nelaimėje bėga pas Tave. Gailestingai pažvelk į mano didelį vargą! Tu viską žinai, tu matai, kokį sunkų išbandymą aš kenčiu ir kokios kartybės pilna mano širdis. Žinau, aš nusipelniau šio kentėjimo, šio sunkaus kryžiaus savo nuodėme. Gailiuosi dėl savo nuodėmių iš visos širdies. Amen.

Komentarai