MINUTĖ SU ŠV. JUOZAPU - XIV diena

DIEVO ŽODIS

Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“ (Lk 2, 33-25)

BAŽNYČIOS ŽODIS

Evangelistas sako, kad „kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama“, ir ypač tuo, ką sakė Simeonas savo giesmėje Dievui, vadindamas Jėzų „išgelbėjimu, kurį Dievas prirengė visų tautų akivaizdoje“, „Šviesa pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbe“, o toliau ir „prieštaravimo ženklu“
Šv. Jonas Paulius II

MALDA

Šlovingasis šventasis Juozapai, dėl savo ištikimybės tu buvai vertas sužinoti paslaptingą pasaulio išganymo planą. Simeono pranašystė apie kančias, kurios laukia Jėzaus ir Marijos, sukėlė tau didelį skausmą, bet išganymas ir prisikėlimas, apie kuriuos jis kalbėjo, kurie teks daugeliui sielų, pripildė tave palaimingo džiaugsmo. Dėl šio skausmo ir šios laimės išmelsk mums malonę, kad ir mes būtume priskaityti prie tų, kurie dėl Jėzaus nuopelnų ir dėl Mergelės Marijos užtarimo prisikels amžinajai šlovei. Amen

Komentarai