MALDOS ŠVENTAJAM JUOZAPUI (I) - ŠVENTOJO JUOZAPO INVOKACIJA

 


Buvo kalbamas užbaigiant Vakarinę liturginę maldą, nuo III sekmadienio po Epifanijos iki IV Gavėnios sekmadienio imtinai ir nuo III sekmadienio po Sekminių iki Advento I sekmadienio.

 Štai ištikimas ir šaunus tarnas, kurį Viešpats paskyrė savo namų tvarkytoju

K. Garbe ir gausa pertekę bus jo namai.

A. O jo teisumas tvers amžiams.

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Komentarai