MALDOS ŠVENTAJAM JUOZAPUI (II) - ATSIMINK, O TYRIAUSIASIS MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINI

 


Malda sukurta remiantis Atsimink, maloningoji Mergele Marija pavyzdžiu. 1863 m. Pijus IX suteikė šiai maldai visuotinius atlaidus.

Atsimink, o tyriausiasis Mergelės Marijos Sužadėtini, mano brangusis Globėjau Šventasis Juozapai, jog amžiais nėra girdėta, jog apleistum bent vieną, kuris šaukėsi Tavo pagalbos ir prašėsi Tavo užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupinas, aš skubu prie Tavęs ir visiškai Tau atsiduodu. Išrinktasis mano Išganytojo Tėve, neatmesk mano prašymų, bet maloningai išklausyk juos. Amen


Komentarai