MALDOS ŠVENTAJAM JUOZAPUI (III) - ATMINK MUS, ŠVENTASIS JUOZAPAI

 


ATMINK MUS, ŠVENTASIS JUOZAPAI

Sukurta Šv. Bernardino Sieniečio (XV a.)

Atmink mus, šventasis Juozapai ir savo maldingu prašymu užtark mus pas savo globotinį Sūnų, taip pat išprašyk, idant Švenčiausioji Mergelė Marija, Tavo Sužadėtinė būtų mums maloninga, nes Ji yra Motina To, kuris su Tėvu ir Šventaja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai