MALDOS ŠVENTAJAM JUOZAPUI (IV) - O JUOZAPAI, TYRASIS JĖZAUS TĖVE

 


        O JUOZAPAI, TYRASIS JĖZAUS TĖVE

O Juozapai, tyrasis Jėzaus tėve, skaisčiausiasis Mergelės Marijos Sužadėtini, kasdien melsk už mus Jėzų, Dievo Sūnų, idant Jo malonės galybe saugomi, mes stropiai bei ištikimai tarnautume Jėzui žemėje ir taip būtume Jo vainikuoti mirties valandoje. Amen

Komentarai