TYRIAUSIOJI ŠVENTOJO JUOZAPO ŠIRDIS

Šventasis Juozapai, aukojame tau savo širdis.

Sujunk jas su savo bei Jėzaus ir Marijos Širdimis,

prašydamas jų malonės,

kad ši sąjunga liktų nepažeista ir amžina!

Šv. Jonas Eudas

 

Pamaldumas Šventojo Juozapo Širdžiai pirmiausia plito kaip Trijų Širdžių kulto dalis. Šventasis Jonas Eudas kalbėjo apie Juozapo Širdį, kaip atsidavimo Jėzui ir Marijai pavyzdį. XVII amžiaus pabaigoje šis kultas plito Ispanijoje, Portugalijoje ir jų kolonijose Lotynų Amerikoje, ypač Brazilijoje bei Meksikoje, kur labai suklestėjo XIX amžiuje, kuris apskritai yra Juozapo amžius. 1744 m. Sevilijoje (Ispanija) įkuriama Juozapo Širdies tarnų brolija, kuriai leidžiama švęsti Juozapo Širdies šventę rugsėjo 18 d. 1846 m. Italijoje įkuriama Pamaldi Tyriausios Juozapo Širdies brolija.

Tyroji Juozapo Širdis simbolizuoja šio įstabaus šventojo laikyseną, - visą savo gyvenimą ir jėgas paskirti tarnavimui Jėzui ir Marijai. Būtent Juozapui labiausiai tinka Viešpaties palaiminimas: „palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.“ Tyrasis Juozapas ne tik Jį regėjo, bet ir augino, nešiojo ant rankų ir mokė dailidės amato. Juozapo Širdis liepsnojo tyriausia meile savo Sužadėtinei Mergelei Marijai ir buvo visiškai Jai atsidavusi.

 

Tavo Tyriausiai Širdžiai Garbingasis Šventasis Juozapai šiandien pašvenčiame save, savo šeimas ir visa ką turime. Kaip gynei Jėzų ir Mariją, taip gink mano sielą, Mylimasis Globėjau, nuo pavojų, kurie mane supa.  

 Šlovingasai Šventasis Juozapai, mokyk nuoširdžiai mylėti Šventąsias Jėzaus ir Marijos Širdis, idant sekdamas Jų pavyzdžiu mokėčiau mylėti Tavo Tyriausią Širdį, pagerbdamas ją ir garsindamas, kaip Ji yra to nusipelniusi, dabar ir per visus amžių amžius. Amen

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, - pasigailėk mūsų.

Nekalčiausioji Marijos Širdie, - užtarki mus.

Tyriausioji Juozapo Širdie, - melski už mus.

 

Komentarai